Målsætningsøvelser

Måske er du ikke helt klar over, hvad du egentlig ønsker. Måske har du slet ingen anelse. Det kan også være, du har en ganske god fornemmelse, men at du ikke helt har knækket koden til hvordan.

 Uanset er de forberedende målsætningsøvelser herunder ment som en hjælp til at indkredse det, det virkelig handler om for dig.

Du kan møde op hos mig uden overhovedet at have kigget på øvelserne eller du kan have arbejdet med en eller flere af dem, som så kan danne udgangspunkt for vores første session. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Det er helt op til dig og det du, har brug for.

Ryd op i dit liv nu!

Det kan være en rigtig god ide at få ryddet op i de ting, der ikke gør dig godt i dit liv. De dræner dig for både livsenergi og motivation. Hvis der skal være plads til nye og positive forandringer i dit liv, skal der skabes luft og plads til dig selv – både fysisk såvel som mentalt. Det vil sige, at der, hverken i dit hoved eller i de fysiske rammer, der omgiver dig, findes andet end det, du har lyst til at bruge din energi på.

Sæt god tid af til at brainstorme og reflektere.

 1. Lav en liste over alle de ting som du bruger negativ energi på, som frustrerer dig, stresser dig eller gør dig vred eller ked af det. Det kan være alt fra rod i de administrative papirer hjemme på skrivebordet, til relationer til bestemte mennesker, trafikken til arbejde, økonomi, dårlige vaner og negative tankemønstre, børnene der fylder for meget, frygten for at fejle etc. etc.
 • Kig på din liste og se, om der er flest mentale eller praktiske forhindringer.
 • Hvor meget negativ mental tid bruger du på alle de her ting, som du ikke har lyst til?
 • Hvor lang tid har du ladet dem tage din energi?
 1. Hvilke 5 områder er de absolut vigtigste at få ryddet op i lige nu?
 • Hvad vil det give dig?
 • Hvad skal der til? Hvad kunne være måder at rydde op i disse områder på?

Åbne målsætningsspørgsmål

 • Prøv at beskrive dine udfordringer eller problemer på minimum en halv side?
 • Hvis du skal beskrive det i kun én sætning, hvad er så din største udfordring?
 • Beskriv på en halv side, hvad du ønsker i stedet for denne udfordring eller dette problem?
 • Hvis du skal beskrive det i kun én sætning, hvad ønsker du så i stedet for?

 

 • Hvis du allerede ved, hvad dit mål er, så prøv at skrive en halv side om det, der forhindrer dig i at nå dit mål?
 • Prøv at beskriv den største forhindring i en sætning?
 • Hvilket perspektiv eller hvilken følelse er den største forhindring for at leve det liv, du ønsker?
 • Hvilket perspektiv eller hvilken følelse ville være den mest støttende for at nå dit mål og leve det liv, du ønsker?

 

Guidet målsætningsøvelse Brainstorm på:

 • Hvad skal der til, for at jeg får det liv, jeg virkelig ønsker?
 • Hvad drømmer jeg om at have tid til i min hverdag?
 • Hvilke miljøer, aktiviteter eller oplevelser vil jeg gerne være en del af?
 • Hvad længes jeg efter at gøre mere af eller begynde på?
 • Hvilke irritationer vil jeg gerne være foruden i min hverdag?
 • Hvilke mennesker vil jeg gerne omgås?
 • Har der være perioder i mit liv, hvor det er lykkedes mig at indføre en ny vane, som gjorde mig rigtig godt (eksempelvis at skrive dagbog, dyrke yoga, synge etc)?
 • Hvilke destruktive mønstre skal jeg holde op med lige nu?

 

Fokusområder:

Kig på din brainstorm og se, om der tegner sig områder, vaner, mønstre, handlinger, der måske hænger sammen – det kunne være omkring emner som økonomi, kærlighed, karriere, kost, motion, egenomsorg, venner/familie, nye interesser, kurser, børn, bolig etc.

Prioriter:

Kig nu på de områder, du er nået frem til og lav en liste i prioriteret rækkefølge, hvor du starter med det område, der vil gøre den største forskel for dig at gå i gang med.

Livshjul

 

Livshjulet er et redskab, som kan bruges til at skabe et overblik over dit liv her og nu og dermed blive mere bevidst omkring hvilke områder i dit liv, du vil få mest ud af at arbejde med.

Prøv at tegne dit eget livshjul – et a-4 ark med en kuglepen er helt fint.

Som du kan se, i eksemplet ovenover, er livshjulet en cirkel med eger, der deler det op, og hvert af områderne mellem egerne symboliserer et område i vores liv. Livshjulet kan se meget forskelligt ud, afhængig af hvem vi er, og hvordan vi lever vores liv. Livshjulet ovenover er bare et eksempel.

Det kan være, du finder frem til et helt andet antal områder med andet indhold – det kan være du beholder nogle af livsområderne, som du ønsker i dit liv her og nu, men som ikke er tilfældet i dag.

 

 • Når du har opdelt livshjulet i dine livsområder, spørger du dig selv, hvor tilfreds, på en skala fra 0-10, (hvor 0 er det mindst og 10 det mest tilfredsstillende), du er med hvert af livsområderne her og nu. Det skriver du ud for hvert livsområde. Gør dig selv den tjeneste at være hudløs ærlig over for dig selv. Det er nu, du har muligheden for at foretage store ændringer i dit liv.

 • Spørg nu dig selv, hvilke der er dine 2-3 vigtigste værdier inden for hvert område. Dette kan du notere på en liste under livshjulet.

 • Herefter vurderer du, på en skala fra 0-10, (hvor 10 er det bedste), i hvor høj grad dine værdier er opfyldt på nuværende tidspunkt – og noterer tallet ud for hvert livsområde på listen.

 • Udpeg det livsområde, hvor forandringer vil rykke dig allermest.

 • Vi kan tage udgangspunkt i dit overordnede livshjul eller i et ganske specifikt område i en indledende coachingsession. Det kan også være, at denne reflektionsproces har bidraget til at gøre dig helt klar på et specifikt mål, du ønsker at arbejde med.